Oosterbeek Assurantien - advies & bemiddeling zakelijke en particuliere verzekeringen
Bedankt voor uw bezoek!


Oosterbeek Assurantien is er op gericht u een zo goed mogelijke service te bieden. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om aan uw verwachtingen te voldoen.
Met het brede aanbod dat wij beschikbaar hebben, vindt u vast en zeker wat u zoekt. Neem een kijkje op de website en als u vragen of opmerkingen heeft, neemt gerust contact met ons op.
 
Samenwerkende verzekeraars o.a.
ASR, AMERSFOORTSE, Allianz, Klaverblad
Nationale Nederlanden en Nedasco volmacht v00r circa 40 verzekeraars, zie www.nedasco.nl
 
Belangrijke informatieve sites zijn o.a.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, fraudebestrijding en integriteits bewaking.

U hebt het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens.

Het recht om toestemming te kunnen beperken, én weer te kunnen intrekken.

Het recht op dataportabiliteit. Hiermee moeten betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en kunnen doorgeven aan een andere organisatie.

Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP is verplicht deze klachten in behandeling te nemen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint